Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i U.S. Energy Group AB

U.S. Energy Group AB

U.S. Energy Group AB
Sevedegatan 34
593 37 Vimmerby

Hemsida:

www.swederesources.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

US Energy Group är ett svenskt oljebolag vars affärsidé är att handla med andelar i olje- och naturgaskällor samt prospektera och borra efter naturtillgångar i politiskt stabila områden med uppbyggd infrastruktur. U.S. Energy Group AB hette tidigare Swede Resources AB.

Teckningsperiod:

3 maj 2006 - 17 maj 2006

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

13 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Teckning sker genom betalning.

Avstämningsdag:

26 april 2006

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

21 april är sista dag aktien handlas inklusive rätt att delta i nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss