Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i U.S. Energy Group AB

U.S. Energy Group AB

U.S. Energy Group AB
Sevedegatan 34
593 37 Vimmerby

Hemsida:

www.swederesources.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

US Energy Group är ett svenskt oljebolag vars affärsidé är att handla med andelar i olje- och naturgaskällor samt prospektera och borra efter naturtillgångar i politiskt stabila områden med uppbyggd infrastruktur. U.S. Energy Group AB hette tidigare Swede Resources AB.

Teckningsperiod:

19 maj 2008 - 9 juni 2008

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

9,1 Mkr, exklusive optioner

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

14 maj 2008

Värdering:

Villkor:

1 unit (1 B-aktie, 2 optioner) per 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker under perioden den 19 maj - 3 juni 2008. Emissionen är säkerställd till 100% genom ett garantikonsortium under ledning av Günther&Wikberg Kapitalförvaltning AB samt via teckningsförbindelser från huvudägarna.

Uppdaterat: 2008-05-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss