Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i U.S. Energy Group AB

U.S. Energy Group AB

U.S. Energy Group AB
Sevedegatan 34
593 37 Vimmerby

Hemsida:

www.swederesources.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

US Energy Group är ett svenskt oljebolag vars affärsidé är att handla med andelar i olje- och naturgaskällor samt prospektera och borra efter naturtillgångar i politiskt stabila områden med uppbyggd infrastruktur. U.S. Energy Group AB hette tidigare Swede Resources AB.

Teckningsperiod:

11 februari 2013 - 1 mars 2013

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

19,19 Mkr

Teckningskurs:

11 kr per unit (1 kr per aktie, 10 kr per obligation)

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 februari 2013

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt. En (1) aktie ger (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) unit. 1 unit består av 1 aktie för 1 kr och 1 obligation för 10 kr.

Post:

Övrigt:

Företagsobligationen kommer att ha en löptid på 5 år, med en fast ränta om 10 procent som utbetalas varje halvår. Obligationen är en efterställd företagsobligation. Bolaget har ansökt om listning av obligationen för daglig handel på RänteTorget.

Uppdaterat: 2013-02-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss