Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i United Media Sweden AB

United Media Sweden AB

United Media Sweden AB
Box 7066
10386 Stockholm

Hemsida:

www.unitedmedia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

United Media driver idag bingo- och casinositerna happybingo.com, lyckobingo.com, minbingo.com samt carolascasino.com och lyckocasino.com. Erbjöd tidigare även bingo under varumärket Hembingo, men de kunderna har överförts till Happy Bingo.

Teckningsperiod:

20 oktober 2008 - 31 mars 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,5 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

5 bankdagar efter teckning

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 19,5 Mkr och 30 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Både aktier och optioner ger företrädesrätt att teckna aktier.

Post:

Övrigt:

Företaget planerar en notering på First North under 2009.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 28 februari 2009.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 31 mars 2009.

Uppdaterat: 2009-03-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss