Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tele2 AB

Tele2 AB

Tele2 AB
Skeppsbron 18
111 30 Stockholm

Hemsida:

www.tele2.com/sv

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tele2 är en operatör som erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar.

Teckningsperiod:

1 november 2016 - 14 november 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Ca 3 Mdkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 oktober2016

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Tele2 håller bolagsstämma den 27 oktober 2016 för att besluta om denna nyemission. I skrivande stund är datum och pris inte kommunicerade.

Tele2:s största ägare, Kinnevik AB (publ), som innehar 30,34 procent av aktierna och 47,92 procent av rösterna, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Detta åtagande motsvarar ungefär 91 procent av antalet nya Tele2 A-aktier och ungefär 27 procent av antalet nya Tele2 B-aktier. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara måndagen den 31 oktober 2016.

Nordea Bank har ingått ett garantiåtagande (standby underwriting committment).

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss