Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TalkPool AG

TalkPool AG

TalkPool AG
Gäuggelistrasse 7
7002 Chur, Schweiz

Hemsida:

www.talkpool.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Talkpool hjälper telekomföretag att planera, bygga och driva telekomnätverk. Bolaget är även verksamt inom Internet of Things.

Teckningsperiod:

14 augusti 2017 - 28 augusti 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

32,9 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 augusti 2017

Värdering:

65,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till 81 procent garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser.

Utöver företrädesemissionen kan bolaget använda en övertilldelningsoption på 5 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss