Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB
Stortorget 9
211 22 Malmö

Hemsida:

www.systematiska.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tidigare verksamhet: Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB affärsidé är att vara den främsta nischaktören avseende systematiska placeringsstrategier och systematisk fondförvaltning i Sverige.

Teckningsperiod:

17 september 2007 - 28 september 2007

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

10 oktober 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

33,4 Mkr före nyemissionen.

Villkor:

Ingen företrädesrätt. Spridning och tidigare ägare med mindre än en post prioriteras.

Post:

Övrigt:

Företaget noteras på Nordic MTF den 12 oktober.

Uppdaterat: 2007-09-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss