Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB
Stortorget 9
211 22 Malmö

Hemsida:

www.systematiska.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tidigare verksamhet: Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB affärsidé är att vara den främsta nischaktören avseende systematiska placeringsstrategier och systematisk fondförvaltning i Sverige.

Teckningsperiod:

24 februari 2011 - 9 mars 2011

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

4,7 Mkr (+ 4,6 Mkr)

Teckningskurs:

0,50 kr (0,55 kr) per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 februari 2011

Värdering:

Pre-money 4,7 Mkr.

Villkor:

1 befintlig aktie ger 1 uniträtt. 4 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit för 2 kr. 1 unit består av 4 aktier och 3 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att i december 2011 teckna 1 ny aktie för 55 öre.

Post:

Övrigt:

Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 24 februari till den 4 mars 2011. Emissionen är på 4,7 Mkr, samt om de medföljande teckningsrätterna används under december 2011 så får företaget in ytterligare 4,56 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss