Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Synthetic MR AB

Synthetic MR AB

Synthetic MR AB
Grev Turegatan 7
11446 Stockholm

Hemsida:

www.syntheticmr.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar analys- och avbildningsmetoder för syntetisk magnetröntgen.

Teckningsperiod:

9 oktober 2014 - 23 oktober 2014

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

26 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 oktober 2014

Värdering:

90 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. För varje befintlig aktie i SyntheticMR erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid 6 teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss