Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Smarteq AB

Smarteq AB

Smarteq AB
Kronoborgsgränd 7
164 46 Kista

Hemsida:

www.smarteq.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Smarteq levererarhög kvalitativa antenn system till marknadssegmenten Automotive (fordonsindustrin) och Communications (t.ex. M2M, trådlöst bredband, Smart Metering).

Teckningsperiod:

25 mars 2013 - 12 april 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,2 Mkr

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 mars 2013

Värdering:

Pre-money 31,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Tre (3) befintliga B-aktier i Smarteq ger rätt att teckna två (2) nyemitterade B-aktier.

Post:

Övrigt:

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindberg & Saxon är juridisk rådgivare till Smarteq i samband med nyemissionen.

Uppdaterat: 2013-03-20

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss