Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sensys Traffic AB

Sensys Traffic AB

Sensys Traffic AB
Slottsgatan 14
55322 Jönköping

Hemsida:

www.sensys.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sensys Traffic utvecklar, producerar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Teckningsperiod:

29 mars 2012 - 16 april 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

28,5 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr (0,90 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 mars 2012

Värdering:

Pre-money 43,2 Mkr, exklusive optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 6:9. 9 aktier på avstämningsdagen den 26 mars 2012 ger rätt att teckna 1 unit. Varje unit består av 6 nya aktier samt en teckningsoption av serie 2012/2013:A och en teckningsoption av serie 2012:2013:B. Teckningskursen är 0,90 kronor per unit, vilket motsvarar 0,15 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt vid teckning av units.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till ca 13 procent genom teckningsförbindelser.

Uppdaterat: 2012-04-13

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss