Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seamless Distribution AB

Seamless Distribution AB

Seamless Distribution AB
Dalagatan 100
11343 Stockholm

Hemsida:

www.seamless.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seamless arbetar med betalningslösningar via mobilen, Mobile Money, samt kontantkortsladdning och har lanserat dessa system till över 40 mobiloperatörer i 22 länder på tre kontinenter.

Teckningsperiod:

13 juli 2016 - 13 juli 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

15 juli 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Book building-process riktad till privata och institutionella investerare som genomfördes av Evli Bank.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna riktade emission gör Seamless även en apportemission på 4 574 328 aktier till 9,35 kr per aktie, gällande köpet av MeaWallet AS.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss