Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seamless Distribution AB

Seamless Distribution AB

Seamless Distribution AB
Dalagatan 100
11343 Stockholm

Hemsida:

www.seamless.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seamless arbetar med betalningslösningar via mobilen, Mobile Money, samt kontantkortsladdning och har lanserat dessa system till över 40 mobiloperatörer i 22 länder på tre kontinenter.

Teckningsperiod:

25 februari 2016 - 25 februari 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

24,6 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

366 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till privata och institutionella investerare vilka har identifierats av Evli Bank Plc.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss