Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seamless Distribution AB

Seamless Distribution AB

Seamless Distribution AB
Dalagatan 100
11343 Stockholm

Hemsida:

www.seamless.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seamless arbetar med betalningslösningar via mobilen, Mobile Money, samt kontantkortsladdning och har lanserat dessa system till över 40 mobiloperatörer i 22 länder på tre kontinenter.

Teckningsperiod:

4 november 2013 - 5 november 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

320 Mkr

Teckningskurs:

40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1,32 Mdr kr pre-money och 1,64 Mdr kr post money.

Villkor:

Riktad nyemission till Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (”Berenberg”), som håller en accelererad book building-process genom vilken erbjudande om att förvärva aktierna kommer att riktas till kvalificerade internationella investerare.

Post:

Övrigt:

Emissionen ska vara på 8 miljoner aktier, vilka Berenberg har förbundit sig att teckna, dock under förutsättning av vissa ej kommunicerade förutsättningar.

Processen beräknas vara klar vid 08:30 den 5 november, varefter utfallet kommer att kommuniceras.

Nyemissionen av aktierna kommer att medföra en utspädning för Seamless nuvarande aktieägare om cirka 19,5 procent efter full utspädning.

Uppdatering: Emissionen fylldes och Seamless fick in 320 Mkr till 40 kr per aktie.

Uppdaterat: 2013-11-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss