Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seamless Distribution AB

Seamless Distribution AB

Seamless Distribution AB
Dalagatan 100
11343 Stockholm

Hemsida:

www.seamless.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seamless arbetar med betalningslösningar via mobilen, Mobile Money, samt kontantkortsladdning och har lanserat dessa system till över 40 mobiloperatörer i 22 länder på tre kontinenter.

Teckningsperiod:

7 december 2012 - 21 december 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

102,4 Mkr

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 december 2012

Värdering:

Pre-money 409,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

VD Peter Fredell via bolag och Kinnevik New Ventures AB har uttalat att de avser att teckna aktier motsvarande sina pro-rata andelar om 25,6 procent. Därutöver har ordförande Gunnar Jardelöv privat och via bolag uttalat sin avsikt att teckna aktier motsvarande 1,8 procent av nyemissionen.

Uppdaterat: 2012-12-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss