Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seamless Distribution AB

Seamless Distribution AB

Seamless Distribution AB
Dalagatan 100
11343 Stockholm

Hemsida:

www.seamless.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seamless arbetar med betalningslösningar via mobilen, Mobile Money, samt kontantkortsladdning och har lanserat dessa system till över 40 mobiloperatörer i 22 länder på tre kontinenter.

Teckningsperiod:

28 december 2011 - 28 december 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,1 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 153,7 Mkr och post money 169,8 Mkr.

Villkor:

Riktad emission till Kinnevik New Ventures.

Post:

Övrigt:

Kinnevik New Ventures får även en option att köpa ytterligare 1,0 miljoner aktier (motsvarande cirka 3,6 procent av Seamless) för 10 kr per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss