Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rederi AB Transatlantic

Rederi AB Transatlantic
Södra Hamnen
47132 Skärhamn

Hemsida:

www.rabt.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TransAtlantic ska utveckla affärer kring nuvarande spetskompetens inom is- och systemoperationer.

Teckningsperiod:

9 maj 2014 - 27 maj 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

150 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 maj 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Obs, datumen är en uppskattning, exakta villkor har ännu inte presenterats.

Emissionen kommer att garanteras av TransAtlantics största aktieägare Kistefos AS (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS).

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till TransAtlantic i samband med företrädesemissionen.

Uppdatering: Föreslagna datum har lagts in.

Uppdaterat: 2014-03-20

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss