Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rederi AB Transatlantic

Rederi AB Transatlantic
Södra Hamnen
47132 Skärhamn

Hemsida:

www.rabt.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TransAtlantic ska utveckla affärer kring nuvarande spetskompetens inom is- och systemoperationer.

Teckningsperiod:

12 november 2013 - 28 november 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Omkring 150 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 november 2013

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Bolagets största aktieägare Kistefos, som innehar cirka 62,9 procent av kapitalet och cirka 58,4 procent av rösterna i TransAtlantic, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i Nyemissionen (” Teckningsåtagandet ”). Kistefos har dessutom garanterat teckning av återstående del av Nyemissionen, dvs. de aktier som inte tecknas av övriga aktieägare med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt, motsvarande cirka 37,1 procent av nyemissionen (” Garantiåtagandet ”). Därmed är nyemissionen till fullo garanterad. Garantiprovision utgår med 1,5 procent av Kistefos maximala garantiåtagande.

Den 4 november 2013 presenterar Transatlantic villkor och pris.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss