Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rederi AB Transatlantic

Rederi AB Transatlantic
Södra Hamnen
47132 Skärhamn

Hemsida:

www.rabt.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TransAtlantic ska utveckla affärer kring nuvarande spetskompetens inom is- och systemoperationer.

Teckningsperiod:

15 maj 2013 - 30 maj 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

150 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Transatlantics största aktieägare, det norska investmentbolaget Kistefos AS, garanterar emissionen.

Observera, datumen är en uppskattning, närmare detaljer har ännu inte presenterats.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss