Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rederi AB Transatlantic

Rederi AB Transatlantic
Södra Hamnen
47132 Skärhamn

Hemsida:

www.rabt.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

TransAtlantic ska utveckla affärer kring nuvarande spetskompetens inom is- och systemoperationer.

Teckningsperiod:

15 november 2011 - 1 december 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

555 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota

Avstämningsdag:

10 november 2011

Värdering:

Pre-money 555 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje 1 befintlig aktie av serie A i TransAtlantic berättigar till 1 teckningsrätt av serie A och varje 1 befintlig aktie av serie B berättigar till 1 teckningsrätt av serie B. 1 teckningsrätt av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av 1 ny aktie av respektive aktieslag.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är i sin helhet förankrad genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare i TransAtlantic.

Uppdaterat: 2011-11-25

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss