Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pharmalink AB

Pharmalink AB

Pharmalink AB
Engelbrekts Kyrkogata 7 B
114 26 Stockholm

Hemsida:

www.pharmalink.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pharmalink säljer läkemedel inom områden anestesi och dialys.

Teckningsperiod:

4 januari 2012 - 4 januari 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

35 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Emissionen riktad till befintliga ägare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss