Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pexa AB

Pexa AB

Pexa AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

pexa.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PExA bygger på affärsidén att producera ett nytt diagnosinstrument för luftvägssjukdomar som astma och KOL.

Teckningsperiod:

10 november 2016 - 24 november 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

15,6 Mkr

Teckningskurs:

6,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

43 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:11. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss