Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MSC Group AB

MSC Group AB

MSC Group AB
Kungsgatan 64
111 22 Stockholm

Hemsida:

www.msc.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Projektledning, Test och servicedesktjänster. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, transport samt offentlig sektor. MSC Group AB hette tidigare MSC Konsult AB.

Teckningsperiod:

8 december 2010 - 22 december 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

2,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 december 2010

Värdering:

Pre-money 9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter 8 december - 17 december 2010.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss