Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedClair International AB

MedClair International AB

MedClair International AB
Sevedegatan 34
593 37 Vimmerby

Hemsida:

www.swederesources.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MedClair International AB har ingen operativ verksamhet i dagsläget. Tillgångar ska delas ut och sedan ska bolaget apportera in ny verksamhet. MedClair MedClair International AB hette tidigare U.S. Energy Group AB. U.S. Energy Group AB hette tidigare Swede Resources AB.

Teckningsperiod:

2 december 2009 - 18 december 2009

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

8,8 Mkr

Teckningskurs:

1,66 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2009

Värdering:

Pre-money 17,7 Mkr, exklusive teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje tvåtal befintliga aktier av serie A eller B teckna en unit omfattande en ny B-aktie och en teckningsoption av serie TO3 B.

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionen TO3 B har villkor som innebär en teckningskurs om 3.00 kr, med teckningstid juli 2010 tom juni 2011.

Uppdaterat: 2009-12-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss