Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedClair International AB

MedClair International AB

MedClair International AB
Sevedegatan 34
593 37 Vimmerby

Hemsida:

www.swederesources.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MedClair International AB har ingen operativ verksamhet i dagsläget. Tillgångar ska delas ut och sedan ska bolaget apportera in ny verksamhet. MedClair MedClair International AB hette tidigare U.S. Energy Group AB. U.S. Energy Group AB hette tidigare Swede Resources AB.

Teckningsperiod:

3 maj 2006 - 17 maj 2006

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

13 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Teckning sker genom betalning.

Avstämningsdag:

26 april 2006

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

21 april är sista dag aktien handlas inklusive rätt att delta i nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss