Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedClair International AB

MedClair International AB

MedClair International AB
Sevedegatan 34
593 37 Vimmerby

Hemsida:

www.swederesources.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MedClair International AB har ingen operativ verksamhet i dagsläget. Tillgångar ska delas ut och sedan ska bolaget apportera in ny verksamhet. MedClair MedClair International AB hette tidigare U.S. Energy Group AB. U.S. Energy Group AB hette tidigare Swede Resources AB.

Teckningsperiod:

19 maj 2008 - 9 juni 2008

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

9,1 Mkr, exklusive optioner

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

14 maj 2008

Värdering:

Villkor:

1 unit (1 B-aktie, 2 optioner) per 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker under perioden den 19 maj - 3 juni 2008. Emissionen är säkerställd till 100% genom ett garantikonsortium under ledning av Günther&Wikberg Kapitalförvaltning AB samt via teckningsförbindelser från huvudägarna.

Uppdaterat: 2008-05-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss