Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedClair International AB

MedClair International AB

MedClair International AB
Sevedegatan 34
593 37 Vimmerby

Hemsida:

www.swederesources.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MedClair International AB har ingen operativ verksamhet i dagsläget. Tillgångar ska delas ut och sedan ska bolaget apportera in ny verksamhet. MedClair MedClair International AB hette tidigare U.S. Energy Group AB. U.S. Energy Group AB hette tidigare Swede Resources AB.

Teckningsperiod:

11 februari 2013 - 1 mars 2013

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

19,19 Mkr

Teckningskurs:

11 kr per unit (1 kr per aktie, 10 kr per obligation)

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 februari 2013

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt. En (1) aktie ger (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) unit. 1 unit består av 1 aktie för 1 kr och 1 obligation för 10 kr.

Post:

Övrigt:

Företagsobligationen kommer att ha en löptid på 5 år, med en fast ränta om 10 procent som utbetalas varje halvår. Obligationen är en efterställd företagsobligation. Bolaget har ansökt om listning av obligationen för daglig handel på RänteTorget.

Uppdaterat: 2013-02-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss