Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GoldX International AB

GoldX International AB

GoldX International AB
Rosenlundsgatan 20
118 53 Stockholm

Hemsida:

stureguld.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

GoldX handlar med ädelmetaller via egna butiker och internet. GoldX International AB hette tidigare Stureguld Sverige AB.

Teckningsperiod:

13 juni 2016 - 28 juni 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

5,89 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 juni 2016

Värdering:

20,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. För en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) innehavda aktier i Bolaget ger rätten att teckna två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Hela emissionen är garanterad.

Uppdaterat: 2016-06-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss