Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ginger Oil AB

Ginger Oil AB

Ginger Oil AB
Hightech Building 53
101 52 Stockholm

Hemsida:

gingeroil.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ginger Oil är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver.

Teckningsperiod:

21 augusti 2015 - 21 augusti 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,1 Mkr (1,275 Mkr är klar)

Teckningskurs:

12,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

24,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till en mindre grupp amerikanska investerare.

Post:

Övrigt:

Ginger Oil ska göra en riktad emission på 400 000 aktier. När pressmeddelandet går ut har 100 000 tecknats.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss