Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Free2Move Holding AB

Free2Move Holding AB

Free2Move Holding AB
Sperlingsg. 7
30248 Halmstad

Hemsida:

www.free2move.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Free2move Holding har ett helägt dotterbolag (Free2move AB) med verksamhetsinriktning trådlös kommunikation. Free2move AB är en global leverantör av produkter för trådlös audiokommunikation inom sportkommunikation och utsatta miljöer.

Teckningsperiod:

31 januari 2013 - 8 mars 2013

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

4,1 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 januari 2013

Värdering:

Pre-money 0,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 9:2. För varje aktie erhålls nio teckningsrätter. Två teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

1000 aktier, vid teckning utan teckningsrätter.

Övrigt:

Ett konsortium av aktieägare och externa investerare har, utan annan kostnad för Bolaget än ränta för den del av det garanterade beloppet som inbetalts till Bolaget, för den tid som detsamma disponeras, avlagt teckningsåtaganden motsvarande 2 000 000 kronor för denna emission.

OBS, datum för teckning är en uppskattning, exakta datum har ännu inte kommunicerats.

Uppdatering: Faktiska datum för teckningstiden har lagts in.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 8 mars 2013.

Uppdaterat: 2013-02-19

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss