Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Followit Holding AB

Followit Holding AB

Followit Holding AB
Plåtvägen 9a
93161 Skellefteå

Hemsida:

www.followit.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckling, marknadsföring och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster för positionering, larm, fjärrstyrning och kommunikation. Koncernens affärsområden ligger inom säkerhet, logistik, outdoor och wildlife.

Teckningsperiod:

1 september 2008 - 19 september 2008

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

0,06 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 augusti 2008

Värdering:

Pre-money 15 Mkr och 30 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter pågår 1 - 16 september 2008.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss