Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Followit Holding AB

Followit Holding AB

Followit Holding AB
Plåtvägen 9a
93161 Skellefteå

Hemsida:

www.followit.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckling, marknadsföring och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster för positionering, larm, fjärrstyrning och kommunikation. Koncernens affärsområden ligger inom säkerhet, logistik, outdoor och wildlife.

Teckningsperiod:

14 juni 2012 - 29 juni 2012

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

8,78 Mkr

Teckningskurs:

0,24 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 juni 2012

Värdering:

Pre-money 2,19 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1.

Post:

Övrigt:

Obs, datum för emissionen har inte kommunicerats, ovanstående datum är bara en uppskattning.

Uppdatering: Datum för teckningsperiod är nu uppdaterade med faktiska datum.

Uppdaterat: 2012-06-04

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss