Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Follicum AB

Follicum AB

Follicum AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

www.follicum.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Follicum utvecklar läkemedel som hjälper mot håravfall och oönskad hårväxt.

Teckningsperiod:

6 oktober 2017 - 20 oktober 2017

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

23,5 Mkr

Teckningskurs:

2,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

35 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. En (1) befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 82 procent av den initiala emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss