Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest AB
Dalvägen 16, 3 tr
169 56 Solna

Hemsida:

www.exeotech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ExeoTech Invest affärsidé är att förvärva och utveckla mindre teknikorienterade bolag. ExeoTech Invest AB hette tidigare C2SAT holding AB

Teckningsperiod:

8 april 2016 - 8 april 2016

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

1,76 Mkr

Teckningskurs:

0,22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss