Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i European Institute of Science AB

European Institute of Science AB

European Institute of Science AB
Scheelevägen 19 F
223 70 Lund

Hemsida:

www.euris.org

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

European Institute of Science:s affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Teckningsperiod:

17 oktober 2017 - 31 oktober 2017

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

12,14 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 oktober 2017

Värdering:

4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1.

Post:

Övrigt:

Vi är inte helt på det klara med villkoren. Klart är att tre nya aktier kommer att kunna tecknas per en befintlig aktie. Men förslaget är samtidigt att en befintlig aktie ska ge en teckningsrätt, och att det ska krävas en teckningsrätt för att teckna en ny aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss