Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cleantech Invest Oyj

Cleantech Invest Oyj

Cleantech Invest Oyj
Malminrinne 1 B
Helsingfors, Finland

Hemsida:

www.cleantechinvest.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cleantech Invest investerar i saker som är bättre för miljön.

Teckningsperiod:

26 juli 2016 - 26 juli 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

0,87 MEUR

Teckningskurs:

1,10 EUR per A-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en mindre grupp investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss