Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB
Sandvaktareg. 21
29635 Åhus

Hemsida:

cefourwine.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Cefour Wine & Beverage har tagit fram ett helt nytt förpacknings- och dryckeskoncept som innebär att Bolaget skall sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats, i egen produktionsanläggning, på snygga, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast (PET).

Teckningsperiod:

8 december 2015 - 22 december 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

9,13 Mkr

Teckningskurs:

0,42 kr per unit / 0,03 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 december 2015

Värdering:

6,52 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 14:10. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, varvid varje unit består av fjorton (14) aktier av serie B samt sju (7) teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledning och ett antal större befintliga aktieägare motsvarande 100 procent av Erbjudandet. Detta innebär att emissionen till fullo är säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B till en teckningskurs om 5 öre (0,05 SEK) per aktie från och med dagen för Bolagsverkets registrering till och med den 31 maj 2016.

Uppdaterat: 2015-12-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss