Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB
Sandvaktareg. 21
29635 Åhus

Hemsida:

cefourwine.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cefour Wine & Beverage har tagit fram ett helt nytt förpacknings- och dryckeskoncept som innebär att Bolaget skall sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats, i egen produktionsanläggning, på snygga, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast (PET).

Teckningsperiod:

21 november 2012 - 4 december 2012

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

6,59 Mkr

Teckningskurs:

0,04 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 november 2012

Värdering:

Pre-money 9,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 7:10. För varje 1 aktie av aktieslag A eller B erhålles 7 stycken teckningsrätter. 10 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie av aktieslag B.

Post:

Övrigt:

Krönlein-Andersson & Co och Capillum Holding, samt VD Mikael Bergholts och styrelseledamot David Olsson har lämnat teckningsförbindelser, vilket sammantaget uppgår till ca 40% av emissionen.

Handel med teckningsrätter, 21 - 29 november 2012.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss