Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Caucasus Oil AB

Caucasus Oil AB

Caucasus Oil AB
Sevedegatan 34
59837 Vimmerby

Hemsida:

www.caucasusoil.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Caucasus Oil bildades i maj 2008. Syftet med bolaget är att investera i borrprojekt samt andra typer av investeringar för gas- och oljeutvinning. Caucasus Oil fokuserar sin verksamhet på områden i forna Sovjetunionen samt i USA.

Teckningsperiod:

24 november 2008 - 29 januari 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7,5 Mkr exklusive optioner

Teckningskurs:

2 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 19,75 Mkr

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

2000 units

Övrigt:

1 unit består av 1 aktie och två olika teckningsoptioner.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs från den 7 december 2008 till 29 januari 2009.

Uppdaterat: 2008-12-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss