Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BrainCool AB

BrainCool AB

BrainCool AB
Ruben Rausings gata 9
223 55 Lund

Hemsida:

www.dignitana.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BrainCool erbjuder produkt för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.

Teckningsperiod:

15 augusti 2016 - 15 augusti 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

1,5 Mkr

Teckningskurs:

11,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktar sig till en långivare som lånat ut 1 Mkr.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss