Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biotech-IgG AB

Biotech-IgG AB

Biotech-IgG AB
Scheelevägen 19F:2
22370 Lund

Hemsida:

biotech-igg.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Biotech-IgG AB tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolagen i Danmark och UK är leverantörer av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Teckningsperiod:

31 augusti 2015 - 10 september 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

4,08 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 augusti 2015

Värdering:

10,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:8.

Post:

50 000 aktier vid teckning utan företrädesrätt.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss