Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amasten Holding AB

Amasten Holding AB

Amasten Holding AB
Nybrogatan 12
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.amasten.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amasten Holding AB äger Amasten Bostäder som är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Mörrum och Sollefteå. Fastigheterna utgörs i huvudsak av bostäder, samt till viss del av lokaler och kontor. Amasten Holding AB hette tidigare Morphic Technologies AB.

Teckningsperiod:

19 februari 2007 - 9 mars 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

112,5 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 februari 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:10

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss