Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ADDvise Lab Solutions AB

ADDvise Lab Solutions AB

ADDvise Lab Solutions AB
Adolfbergsvägen 31
16866 Bromma

Hemsida:

www.addvise.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ADDvise är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning.

Teckningsperiod:

1 februari 2016 - 1 februari 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

2,11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

47,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till en mindre grupp investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss