Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ADDvise Lab Solutions AB

ADDvise Lab Solutions AB

ADDvise Lab Solutions AB
Adolfbergsvägen 31
16866 Bromma

Hemsida:

www.addvise.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ADDvise är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning.

Teckningsperiod:

3 februari 2014 - 19 februari 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

Högst 22 Mkr

Teckningskurs:

10 % lägre än marknadskurs

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Utan företrädesrätt, spridning prioriteras.

Post:

Minst 500 aktier.

Övrigt:

Teckningskursen sätts till 10 procent lägre än den volymvägda genomsnittliga betalkursen för ADDvise-aktien under anmälningsperioden 3 - 19 februari 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss