Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Abelco AB

Abelco AB

Abelco AB
Dinglevägen 81
45647 Bovallstrand

Hemsida:

www.abelco.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Abelco är ett investmentbolag som investerar i bolag som befinner sig i, under eller efter genomförd företagsrekonstruktion. Abelco har även möjligheten att investera i sk. Pre-IPO, där investeringsobjekten står inför en kommande notering.

Teckningsperiod:

3 november 2016 - 21 november 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,1 Mkr (+ 3,6 Mkr?)

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 november 2016

Värdering:

0,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 9:1. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen så erhålls 9 teckningsrätter. Varje teckningsrätt ger rätten att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Obs, datumen 19-23 september är bara en uppskattning, Faktiska datum kommuniceras den 14 september 2016.

Vid stort intresse för företrädesemissionen på 8,1 Mkr så kan en övertilldelningsoption på 3,6 Mkr användas.

I samband med emissionen har FrontOffice Nordic AB (publ) låtit meddela att de avser att teckna sin pro-rata andel av emissionen motsvarande ca 10,8% av kapitalet. Utöver det så har FrontOffice för avsikt att teckna ytterligare 19,1% av emissionen genom att förvärva teckningsrätter från huvudägaren. Sammanlagt kommer FrontOffice att äga 29,9% av bolaget vid full teckning av emissionen. Resterande del av emissionen kommer att säkerställas genom teckningsförbindelser från existerande ägare samt emissionsgarantier.

Uppdatering: Teckningstid 3-17 oktober 2016.

Uppdatering: Teckningstid 3-21 november 2016. Nu verkar det inte finnas någon övertilldelningsoption på 3,6 Mkr längre, baserat på vad som framgår i pressmeddelande.

Uppdaterat: 2016-10-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss