Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Abelco AB

Abelco AB

Abelco AB
Dinglevägen 81
45647 Bovallstrand

Hemsida:

www.abelco.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Abelco är ett investmentbolag som investerar i bolag som befinner sig i, under eller efter genomförd företagsrekonstruktion. Abelco har även möjligheten att investera i sk. Pre-IPO, där investeringsobjekten står inför en kommande notering.

Teckningsperiod:

11 augusti 2016 - 11 augusti 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

0,2 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1,67 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till FrontOffice Nordic AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss